logo
PRAWO MIEJSCOWE » Zarz─ůdzenia W├│jta
2010-2014

Zarz─ůdzenie Nr 206/2014
w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku.
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 197/2014
w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji dot. projektu uchwa┼éy zawieraj─ůcej program wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi na terenie Gminy Byto┼ä w roku 2015
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 169/2014
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 168/2014
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 167/2014
w sprawie wyboru podmiot├│w, kt├│re uzyska┼éy prawo do zawarcia umowy oraz wysoko┼Ťci dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Byto┼ä w roku 2014.
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 166/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 165/2013
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod├│w i wydatk├│w
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 164/2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny wniosków o dotację w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Bytoń w roku 2014
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 163/2013
w sprawie zmiany wysoko┼Ťci czynszu lokali mieszkalnych wchodz─ůcych do zasobu komunalnego Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 162/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 161/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Bytoń w roku 2014
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 160/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 159/2013
w sprawie powo┼éania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj─ůcego si─Ö o awans na stopie┼ä nauczania mianowanego
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 158/2013
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2014-2020
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 157/2013
w sprawie projektu bud┼╝etu gminy na 2014 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 156/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 155/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 154/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 153/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 152/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 151/2013
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Bytoń za trzeci kwartał 2013 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 149/2013
w sprawie okre┼Ťlenia podstawowych parametr├│w do prac nad bud┼╝etem gminy na rok 2014
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 148/2013
w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji dot. projektu uchwa┼éy zawieraj─ůcej program wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi na terenie Gminy Byto┼ä w roku 2014
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 147/2013
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomo┼Ťci
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 146/2013
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 145/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 144/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 143/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 142/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 141/2013
w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Morzycach
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 140/2013
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 139/2013
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 138/2013
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Bytoń za drugi kwartał 2013 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 137/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 136/2013
w sprawie powołania Komisji ds. odbiorów inwestycji gminnych w roku 2013
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 135/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 134/2013
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 132/13
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2012 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 131/13
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 130/2013
w sprawie upowa┼╝nienia Pani Jolanty Uwa┼╝y┼äskiej - Kierownika Administracyjnego Urz─Ödu Gminy w Bytoniu, do za┼éatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowie┼ä oraz za┼Ťwiadcze┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 129/13
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Bytoń za pierwszy kwartał 2013 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 128/13
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 127/13
w sprawie powołania Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Witowie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 126/13
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracownik├│w w Urz─Ödzie Gminy w Bytoniu
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 125/2013
w sprawie ustalenia ┼Ťredniej normy zu┼╝ycia paliwa samochodu osobowego oraz pojazd├│w i urz─ůdze┼ä stra┼╝y po┼╝arnej
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 124/13
w sprawie sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2012 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 123/13
w sprawie terminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Witowie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 122/13
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Witowie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 121/13
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 120/13
w sprawie powo┼éania Gminnej Komisji ds. Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 119/13
w sprawie uchylenia Uchwa┼éy nr 64/2001 Zarz─ůdu Gminy Byto┼ä z dnia 31 pa┼║dziernika 2001 roku w sprawie powo┼éania Gminnej Komisji ds. Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 118/13
w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 117/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytoniu za 2012 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 108A/12
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 116/13
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 115/13
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 114/13
zmieniaj─ůce Zarz─ůdzenie Nr 28/2011 W├│jta Gminy Byto┼ä z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz─Ödu Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 113/13
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 112/13
w sprawie powołania Dyrektora Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 111/13
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod├│w i wydatk├│w
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 110/13
w sprawie wyboru podmiot├│w, kt├│re uzyska┼éy prawo do zawarcia umowy oraz wysoko┼Ťci dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Byto┼ä w roku 2013
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 109/12
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny wniosków o dotację w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Bytoń w roku 2013
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 108/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 107/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 106/12
w sprawie zmiany wysoko┼Ťci czynszu lokali mieszkalnych wchodz─ůcych do zasobu komunalnego Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 105/12
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez Dyrektorów Szkół Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 104/12
w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji dot. projektu uchwa┼éy zawieraj─ůcej program wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi na terenie Gminy Byto┼ä w roku 2013
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 103/12
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 102/12
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Bytoń w roku 2013
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 101/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 100/12
w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 99/12
w sprawie projektu bud┼╝etu gminy na 2013 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 98/12
w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego pracownik├│w
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 97/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 96/12
w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora plac├│wki o┼Ťwiatowej
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 95/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 94/12
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Bytoń za trzeci kwartał 2012 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 93/12
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2012 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 92/12
w sprawie okre┼Ťlenia podstawowych parametr├│w do prac nad bud┼╝etem gminy na rok 2013
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 91/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 90/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 89/12
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowo┼Ťci oraz plan├│w kont dla bud┼╝etu gminy, jednostki bud┼╝etowej Urz─ůd Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 88/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 87/12
w sprawie powołania Komisji przetargowej
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 86/12
w sprawie powo┼éania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze - Referenta ds. ksi─Ögowo┼Ťci
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 85/12
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Bytoń za drugi kwartał 2012 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 84/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 83/12
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 82/12
zmieniaj─ůce Zarz─ůdzenie Nr 28/2011 W├│jta Gminy Byto┼ä z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz─Ödu Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 81/12
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 80/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 79/12
w sprawie powierzenia obowi─ůzk├│w dyrektora Publicznego Gimnazjum w Witowie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 78/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 77/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 76/12
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2011 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 75/12
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Bytoń za pierwszy kwartał 2012 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 74/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 73/12
w sprawie zaci─ůgni─Öcia po┼╝yczki na wyprzedzaj─ůce finansowanie dzia┼éa┼ä ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego PROW 2007 - 2013
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 72/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 71/12
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2011 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 70/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytoniu za 2011 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 69/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 18/11
w sprawie zaci─ůgni─Öcia po┼╝yczki na wyprzedzaj─ůce finansowanie dzia┼éa┼ä ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego PROW 2007-2013
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 68/12
w sprawie wyboru podmiot├│w, kt├│re uzyska┼éy prawo do zawarcia umowy oraz wysoko┼Ťci dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Byto┼ä w roku 2012
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 67/12
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny wniosków o dotację w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Bytoń w roku 2012
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 65/12
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 64/12
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Bytoń w roku 2012
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 63/11
w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 62/11
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod├│w i wydatk├│w
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 61/11
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 60/11
w sprawie zmiany wysoko┼Ťci czynszu lokali mieszkalnych wchodz─ůcych do zasobu komunalnego Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 59/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 58/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 57/11
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 56/11
w sprawie powo┼éania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj─ůcego si─Ö o awans na stopie┼ä nauczyciela mianowanego
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 55/11
w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2011-2019
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 54/11
w sprawie projektu bud┼╝etu gminy na 2012 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 53/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 52/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 51/11
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Bytoń za trzeci kwartał 2011 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 50/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 49/11
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 48/11
w sprawie okre┼Ťlenia podstawowych parametr├│w do prac nad bud┼╝etem gminy na rok 2012
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 47/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 46/11
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2011-2019
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 45/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 44/11
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 43/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 42/11
w sprawie powo┼éania komisji do odbioru ko┼äcowego zadania pod nazw─ů "Rozbudowa i modernizacja SUW w miejscowo┼Ťci Witowo, Gmina Byto┼ä"
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 41/11
w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji dot. projektu uchwa┼éy zawieraj─ůcej program wsp├│┼épracy o organizacjami pozarz─ůdowymi na terenie Gminy Byto┼ä w roku 2012
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 40/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 39/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 38/11
w sprawie powo┼éania komisji do odbioru ko┼äcowego zadania pod nazw─ů "Budowa boiska gminnego w Morzycach"
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 37/11
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Bytoń za drugi kwartał 2011 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 36/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 35/11
w sprawie zwo┼éania zebrania wiejskiego w celu wyboru so┼étysa w so┼éectwie P┼Ťcinno
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 34/11
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 33/11
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2011-2018
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 32/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 31/11
w sprawie upowa┼╝nienia Inspektora ds. ksi─Ögowo┼Ťci podatkowej Danuty Kucharskiej do wydawania za┼Ťwiadcze┼ä i upomnie┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 30/11
w sprawie upowa┼╝nienia Inspektora ds. planowania przestrzennego, rob├│t publicznych i dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej - Ew─Ö Piotrowicz do wydawania decyzji administracyjnych oraz za┼Ťwiadcze┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 29/11
w sprawie upowa┼╝nienia Inspektora ds. gospodarki nieruchomo┼Ťciami, rolnictwa, melioracji, kultury i sportu - Ireny Matuszak do wydawania za┼Ťwiadcze┼ä oraz stwierdzania wiarygodno┼Ťci podpis├│w i wiarygodno┼Ťci dokument├│w
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 28/11
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 27/11
w sprawie powo┼éania komisji do odbioru ko┼äcowego zadania pod nazw─ů "Kanalizacja Gminy Byto┼ä Etap II Morzyce - Witowo"
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 26/11
w sprawie zaci─ůgni─Öcia po┼╝yczki d┼éugoterminowej na pokrycie planowanego deficytu bud┼╝etowego
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 25/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 24/11
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2010 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 23/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 22/11
w sprawie zaci─ůgni─Öcia po┼╝yczki na wyprzedzaj─ůce finansowanie dzia┼éa┼ä ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego PROW 2007-2013
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 21/11
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny wniosków o dotację w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Bytoń w roku 2011
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 20/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 19/11
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Bytoń za pierwszy kwartał 2011 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 18/11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Bytoń w roku 2011
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 17/11
w sprawie Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2011-2018
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 16/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 15/11
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2010 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 14/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 13/11
w sprawie regulaminu przyznawania Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytoniu premii i nagr├│d rocznych
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 12/11
w sprawie sporz─ůdzenia skonsolidowanego bilansu
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 11/11
w sprawie ewidencji i sporz─ůdzenia sprawozda┼ä bud┼╝etowych Rb - WSa w zakresie wydatk├│w strukturalnych ponoszonych przez Urz─ůd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 10/11
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytoniu za 2010 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 9/11
w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu za┼éatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynno┼Ťci kancelaryjnych w Urz─Ödzie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 8/11
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod├│w i wydatk├│w
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 7/11
w sprawie harmonogramu zebrań wiejskich w celu wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2011 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 6/11
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 5/11
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowo┼Ťci oraz plan├│w kont dla bud┼╝etu gminy, jednostki bud┼╝etowej Urz─ůd Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 4/10
W sprawie zmiany wysoko┼Ťci czynszu lokali mieszkalnych wchodz─ůcych do zasobu komunalnego Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 3/10
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urz─Ödzie Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zamian za ┼Ťwi─Öto przypadaj─ůce w dniu dodatkowo wolnym od pracy, tj. sobota 25 grudnia 2010 roku
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 2/10
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 1/10
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 11197649