logo
WYBORY
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum

OBWIESZCZENIE Okr─Ögowej Komisji Wyborczej w Toruniu
z dnia 15 wrze┼Ťnia 2023 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na pos┼éów w okr─Ögu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE Okr─Ögowej Komisji Wyborczej w Toruniu
z dnia 15 wrze┼Ťnia 2023 r.

o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okr─Ögach wyborczych nr 11, 12 i 13

Wi─Öcej »
Informacja o składach komisji wraz z funkcjami
Wi─Öcej »
POSTANOWIENIE NR 138/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
z dnia 25 wrze┼Ťnia 2023 r.

w sprawie zwo┼éania pierwszych posiedze┼ä obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz─ůdzonych na dzie┼ä 15 pa┼║dziernika 2023 r.

Wi─Öcej »
POSTANOWIENIE NR 137/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
z dnia 25 wrze┼Ťnia 2023 r.

w sprawie powo┼éania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz─ůdzonych na dzie┼ä 15 pa┼║dziernika 2023 r.

Wi─Öcej »
INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I
z dnia 18 wrze┼Ťnia 2023 r.
Wi─Öcej »
WNIOSEK

o wydanie za┼Ťwiadczenia o prawie do g┼éosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz─ůdzonych na dzie┼ä 15 pa┼║dziernika 2023 r.

Wi─Öcej »
Klauzula informacyjna
Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BYTOŃ
z dnia 8 wrze┼Ťnia 2023 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418, z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Byto┼ä podaje do wiadomo┼Ťci wyborców informacj─Ö o numerach oraz granicach obwodów g┼éosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mo┼╝liwo┼Ťci g┼éosowania korespondencyjnego i przez pe┼énomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz─ůdzonych na dzie┼ä 15 pa┼║dziernika 2023 r.:

Wi─Öcej »
Referendum Og├│lnokrajowe w 2023 r.

Referendum Ogólnokrajowe w 2023 r.

Wi─Öcej »
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.

Wi─Öcej »
Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

  • w pierwszej kolejno┼Ťci nale┼╝y zwróci─ç si─Ö do pe┼énomocników komitetów wyborczych uczestnicz─ůcych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarz─ůdzonych na dzie┼ä 15 pa┼║dziernika 2023r., którzy przyjmuj─ů zg┼éoszenia kandydatów do sk┼éadu obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zg┼éoszenie dotyczy.


Termin zg┼éaszania przez pe┼énomocników wyborczych (lub upowa┼╝nione przez nich osoby) kandydatów na cz┼éonków obwodowych komisji wyborczych up┼éywa w dniu 15 wrze┼Ťnia 2023 r.  • w przypadku zg┼éoszenia zbyt ma┼éej liczby osób przez komitety wyborcze, uzupe┼énienia sk┼éadu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy. Zgodnie z § 8 uchwa┼éy „Wyborcy mog─ů samodzielnie zg┼éasza─ç swoje kandydatury na cz┼éonka komisji komisarzowi wyborczemu, który mo┼╝e powo┼éa─ç ich w sk┼éad komisji w przypadku jej uzupe┼éniania spo┼Ťród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zg┼éoszenia wyborców przyjmuj─ů urz─Ödnicy wyborczy, w┼éa┼Ťciwi dla gminy, w której siedzib─Ö ma dana komisja, za po┼Ťrednictwem urz─Ödu gminy.


 


Zg┼éoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane s─ů w Urz─Ödzie Gminy Byto┼ä (dawny pawilon SHU) I pi─Ötro, tel. 54 2851317, 54 2851377 w godzinach pracy Urz─Ödu, tj.: poniedzia┼éki, ┼Ťrody, czwartki 7.30-15.30, we wtorki 7.30-17.00, pi─ůtki 7.30 - 14.00 do dnia 15 wrze┼Ťnia 2023 w┼é─ůcznie.

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 sierpnia 2023 r.

o okr─Ögach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz─ůdzonych na dzie┼ä 15 pa┼║dziernika 2023 r.

Wi─Öcej »
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE NR 0050.337.2023
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w sprawie zapewnienia bezp┼éatnego umieszczania urz─Ödowych obwieszcze┼ä wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomo┼Ťci

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń informuje

Wielkimi krokami zbli┼╝aj─ů si─Ö wybory parlamentarne.


Wójt Gminy Byto┼ä informuje, ┼╝e trwa zg┼éaszanie kandydatów na cz┼éonków obwodowych komisji wyborczych.


Poni┼╝ej publikujemy dokumenty Krajowego Biura Wyborczego dotycz─ůce zg┼éaszania kandydatów.


 - Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 15 wrze┼Ťnia 2023 r. trwa zg┼éaszanie kandydatów na cz┼éonków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz─ůdzonych na dzie┼ä 15 pa┼║dziernika 2023 r.Do przed┼éo┼╝enia zg┼éoszenia uprawnieni s─ů pe┼énomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upowa┼╝nione przez nich osoby (wzór zg┼éoszenia okre┼Ťla Uchwa┼éa nr 50/2023 PKW z dnia 14 sierpnia 2023 r. - w za┼é─ůczeniu) oraz samodzielnie ka┼╝dy Wyborca, który stale zamieszkuje na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i jest uj─Öty w Centralnym Rejestrze Wyborców w sta┼éym obwodzie g┼éosowania w jednej z gmin na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (wzór w za┼é─ůczeniu). - 
Wyborcy zg┼éaszaj─ůcy samodzielnie swoje kandydatury mog─ů zosta─ç powo┼éani na cz┼éonka komisji tylko w przypadku braku wystarczaj─ůcych zg┼éosze┼ä dokonanych przez komitety wyborcze.


 
Weryfikacji komitetów wyborczych uprawnionych do dokonywania zg┼éosze┼ä kandydatów na cz┼éonków obwodowych komisji wyborczych mo┼╝na dokonywa─ç na podstawie wykazu zawiadomie┼ä o utworzeniu komitetu wyborczego z┼éo┼╝onych w Pa┼ästwowej Komisji Wyborczej zamieszczonego i na bie┼╝─ůco aktualizowanego na stronie internetowej 
kbw.gov.pl.

Wi─Öcej »
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia z dnia 17 sierpnia 2023 r.

o zarz─ůdzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla pa┼ästwa.

Wi─Öcej »
Wyci─ůg z obwieszczenia Pa┼ästwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 sierpnia 2023 r.

o okr─Ögach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz─ůdzonych na dzie┼ä 15 pa┼║dziernika 2023 r.

Wi─Öcej »
POSTANOWIENIE NR 34/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I
z dnia 27 kwietnia 2023r.

zmieniaj─ůce postanowienie w sprawie podzia┼éu Gminy Byto┼ä na okr─Ögi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka┼║dym okr─Ögu

Wi─Öcej »
POSTANOWIENIE NR 33/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I
z dnia 27 kwietnia 2023r.

zmieniaj─ůce postanowienie w sprawie podzia┼éu Gminy Byto┼ä na sta┼ée obwody g┼éosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 10164910