logo
PRAWO MIEJSCOWE » Zarz─ůdzenia W├│jta
2018-2023

ZARZ─äDZENIE Nr 0050.71.2019
z dnia 10 pa┼║dziernika 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.70.2019
z dnia 1 pa┼║dziernika 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.69.2019
z dnia 30 wrze┼Ťnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych w przedmiocie zmian w tre┼Ťci Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Byto┼ä na lata 2015-2020

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.68.2019
z dnia 30 wrze┼Ťnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.67.2019
z dnia 25 wrze┼Ťnia 2019 roku

w sprawie okre┼Ťlenia podstawowych parametrów do prac nad bud┼╝etem gminy na rok 2020

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.64.2019
z dnia 11 wrze┼Ťnia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.64.2019
z dnia 04 wrze┼Ťnia 2019 r.

w sprawie udzielenia po┼╝yczki dla Ochotniczej Stra┼╝y Po┼╝arnej w Witowie na realizacj─Ö zadania pod nazwa ,Rozbudowa budynku ┼Ťwietlicy w miejscowo┼Ťci Witowo poprzez zmian─Ö konstrukcji dachu i dobudow─Ö kot┼éowni" - Etap II.

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.61.2019
z dnia 29 lipca 2019 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomo┼Ťci kwartalnej informacji z wykonania bud┼╝etu Gminy Byto┼ä za drugi kwarta┼é 2019 roku

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.60.2019
z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej na terenie Gminy Byto┼ä.

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.58.2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 - 2027.

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.57.2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.49.2019
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia po┼╝yczki dla Ochotniczej Stra┼╝y Po┼╝arnej Witowie na realizacj─Ö zadania pod nazwa „Rozbudowa budynku ┼Ťwietlicy w miejscowo┼Ťci Witowo poprzez zmian─Ö konstrukcji dachu i dobudow─Ö kot┼éowni".

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE NR 0050.38.2019
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie nieodp┼éatnego u┼╝yczenia ┼Ťwietlicy wiejskiej w Stró┼╝ewie na rzecz Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.45.2019
z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.42.2019
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie: informacji rocznej z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2019 rok

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.41.2019
z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie nieodp┼éatnego u┼╝yczenia pozosta┼éych ┼Ťrodków trwa┼éych na rzecz Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.40.2019
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.39.2019
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zarz─ůdzenia wyborów so┼étysów i rad so┼éeckich w Gminie Byto┼ä.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.37.2019
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie og┼éoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonanie w roku 2019 przez organizacje prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego zada┼ä publicznych zwi─ůzanych z realizacj─ů zada┼ä gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 0050.36.2019
z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 0050.35.2019
z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomo┼Ťci kwartalnej informacji z wykonania bud┼╝etu Gminy Byto┼ä za pierwszy kwarta┼é 2019 roku

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 0050.34.2019
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 0050.33.2019
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad rachunkowo┼Ťci w zakresie realizacji projektu realizowanego na podstawie umowy nr 00083-65150-UM0200081/17 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.81.485.2017 zawartej w dniu 1 marca 2018 roku na realizacj─Ö operacji zadania „Wyposa┼╝enie oczyszczalni ┼Ťcieków w Morzycach w instalacj─Ö do osadów ┼Ťciekowych" wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji wodno-┼Ťciekowej w ramach poddzia┼éania „Wsparcie inwestycji zwi─ůzanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudow─ů wszystkich rodzajów ma┼éej infrastruktury, w tym inwestycji w energi─Ö odnawialn─ů i w oszcz─Ödzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.32.2019
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zapewnienia bezp┼éatnego umieszczania urz─Ödowych obwieszcze┼ä wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomo┼Ťci

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 0050.31.2019
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie powo┼éania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego urz─ůdze┼ä znajduj─ůcych si─Ö na placach zabaw i boiskach na terenie Gminy Byto┼ä.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.29.2019
z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2018 rok

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.28.2019
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie sprostowania b┼é─Ödnego zapisu o wspó┼éfinansowaniu zadania w Zarz─ůdzeniu Wójta Gminy Nr 0050.331.2018 z dnia 28 wrze┼Ťnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowo┼Ťci w zakresie realizacji projektu realizowanego na podstawie umowy nr 00083-65150-UM0200081/17 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-IW. 052.15.81.485.2017 zawartej w dniu 1 marca 2018 roku na realizacj─Ö operacji zadania „Wyposa┼╝enie oczyszczalni ┼Ťcieków w Morzycach w instalacj─Ö do osadów ┼Ťciekowych" wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach operacji wodno-┼Ťciekowej w ramach poddzia┼éania „Wsparcie inwestycji zwi─ůzanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudow─ů wszystkich rodzajów ma┼éej infrastruktury, w tym inwestycji w energi─Ö odnawialn─ů i w oszcz─Ödzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.27.2019
z dnia 08 marca 2019 roku

w sprawie: og┼éoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Bytoniu.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.25.2019
z dnia 8 marca 2019 roku

dotycz─ůce przeprowadzenia z mieszka┼äcami gminy Byto┼ä konsultacji spo┼éecznych w zakresie uchwalenia statutów so┼éectw gminy

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.23.2019
z dnia 1 marca 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.22.2019
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu za 2018 rok.

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.21.2019
z dnia 28 luty 2019 r.

w sprawie zasad rachunkowo┼Ťci w zakresie realizacji projektu realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00002-65170-UM0210060/18 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.17.60.679.2018 zawartej w dniu 12 wrze┼Ťnia 2018 roku "Wyposa┼╝enie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury pe┼éni─ůcego funkcj─Ö ┼Ťwietlicy wiejskiej w miejscowo┼Ťci Byto┼ä" wspó┼éfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu "Inwestycje w obiekty pe┼éni─ůce funkcje kulturalne" w ramach dzia┼éania "Podstawowe us┼éugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", w zakresie poddzia┼éania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych us┼éug lokalnych dla ludno┼Ťci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powi─ůzanej infrastruktury" obj─Ötego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.20.2019
z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.20.2019
z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej na terenie Gminy Byto┼ä.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.19.2019
z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie gminy Byto┼ä w roku 2019"

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE NR 0050.18.2019
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia post─Öpowania rekrutacyjnego i post─Öpowania uzupe┼éniaj─ůcego, w tym terminów sk┼éadania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola publicznego oraz oddzia┼éów przedszkolnych, dla których organem prowadz─ůcym jest Gmina Byto┼ä.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.17.2019
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomo┼Ťci kwartalnej informacji z wykonania bud┼╝etu Gminy Byto┼ä za czwarty kwarta┼é 2018 roku

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.16.2018
z dnia 22 stycznia 2019

w sprawie zg┼éoszenie do ewidencji: zbiorników bezodp┼éywowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ┼Ťcieków, pod┼é─ůczenia do sieci kanalizacyjnej

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.13.2018
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie nieodp┼éatnego przekazania pozosta┼éych ┼Ťrodków trwa┼éych do Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.12.2018
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci op┼éat za us┼éugi o charakterze u┼╝yteczno┼Ťci publicznej na terenie gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.8.2018
z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.6.2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.5.2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.4.2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 0050.3.2018
z dnia 11 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.2.2018
z dnia 3 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 4339517