logo
PRAWO MIEJSCOWE » Uchwa┼éy Rady
2018-2023

UCHWAŁA Nr X/62/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä absolutorium za 2018 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/61/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bytoń za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2018 rok.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/60/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä wotum zaufania.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/59/19
z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie przyj─Öcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/58/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IX/46/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Morzycach i w Witowie

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/57/19
z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr 11/ 13 /18 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2019

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/56/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/55/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/54/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia szczegó┼éowych zasad ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za pobyt w o┼Ťrodkach wsparcia w tym Klubie Senior+

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/53/19
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie szczegó┼éowych zasad ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za uczestnictwo w zaj─Öciach organizowanych w Klubie Senior+ w Stró┼╝ewie oraz szczegó┼éowych warunków cz─Ö┼Ťciowego lub ca┼ékowitego zwolnienia z op┼éat jak równie┼╝ trybu ich pobierania

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/52/19
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zaci─ůgni─Öcia po┼╝yczki d┼éugoterminowej na pokrycie planowanego deficytu.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/51/19
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/50/19
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „Termomodernizacja budynku Szko┼éy w Witowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenia wk┼éadu w┼éasnego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/49/19
z dnia 29 kwietnia 2019 r,

w sprawie powo┼éania sk┼éadu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Bytoniu.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/48/19
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwa┼éy NR VIII/37/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie gminy Byto┼ä w roku 2019".

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/47/19
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie przyj─Öcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj─ůcych azbest na terenie Gminy Byto┼ä na lata 2013-2032".

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/46/19
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Morzycach i w Witowie oraz nadania statutu.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/45/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu „Kursy edukacyjne - stworzenie mo┼╝liwo┼Ťci zdobycia kwalifikacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/44/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu „Nasz Maluszek" - zapewnienie opieki dla najm┼éodszych mieszka┼äców Gminy Byto┼ä" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/43/19
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/42/19
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/41/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr 11/ 13 /18 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2019

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/40/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie okre┼Ťlenia szczegó┼éowych wymogów Raportu o stanie Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/39/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia statutów so┼éectw Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/38/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie niewyra┼╝enia zgody na wyodr─Öbnienie w bud┼╝ecie Gminy Byto┼ä ┼Ťrodków stanowi─ůcych fundusz so┼éecki w 2020 roku

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/37/19
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie gminy Byto┼ä w roku 2019"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VI/36/19
z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszka┼äcami Gminy Byto┼ä w przedmiocie projektów statutów so┼éectw

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VI/35/19
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szko┼éy Podstawowej w Gminie Byto┼ä" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VI/34/19
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu „Wzrost dost─Öpno┼Ťci us┼éug opieku┼äczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie gminy Byto┼ä" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 — 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VI/33/19
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie przyj─Öcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VI/32/19
z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr V/31/19
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta┼éych komisji Rady Gminy Byto┼ä na 2019 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr V/30/19
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bytoń na 2019 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr V/29/19
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegó┼éowych zasad ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za pobyt w o┼Ťrodkach wsparcia udzielaj─ůcych schronienia osobom bezdomnym

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr V/28/19
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2024.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr V/27/19
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IV/26/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci stawek op┼éat za zaj─Öcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Byto┼ä na cele niezwi─ůzane z potrzebami zarz─ůdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IV/25/18
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie przyj─Öcia informacji o stanie realizacji zada┼ä o┼Ťwiatowych za rok szkolny 2017/2018.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/24/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie okre┼Ťlenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posi┼éku albo ┼Ťwiadczenia rzeczowego w postaci produktów ┼╝ywno┼Ťciowych dla osób obj─Ötych wieloletnim rz─ůdowym programem „Posi┼éek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/23/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie podwy┼╝szenia kryterium dochodowego uprawniaj─ůcego do przyznania zasi┼éku celowego na zakup posi┼éku lub ┼╝ywno┼Ťci dla osób obj─Ötych wieloletnim rz─ůdowym programem „Posi┼éek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/22/18
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2018 -2024.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/21/18
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/20/18
dnia 18 grudnia 2018 roku

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2024.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/19/18
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2019 rok.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/18/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2018 -2024.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/17/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „M┼éodzie┼╝owa Przysta┼ä" ze ┼Ťrodków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO┼üECZNEGO w ramach ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPO┼üECZNO┼Ü─ć.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/16/18
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy w sprawie wyboru metody ustalenia op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko┼Ťci stawki tej op┼éaty i ustalenia stawki op┼éaty za pojemnik

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/15/18
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko┼Ťci op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu sk┼éadania deklaracji za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/14/18
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie przyj─Öcia Rocznego Programu Wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi na rok 2019

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/13/18
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2019.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/12/18
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie: okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od ┼Ťrodków transportowych na obszarze gminy Byto┼ä.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/11/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/10/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci oraz okre┼Ťlenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/9/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny sprzeda┼╝y drewna uzyskanej przez nadle┼Ťnictwa za pierwsze trzy kwarta┼éy 2018 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku le┼Ťnego oraz okre┼Ťlenia wzoru formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä .

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/8/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny skupu ┼╝yta za 1 dt przyj─Ötej jako podstaw─Ö obliczenia podatku rolnego oraz okre┼Ťlenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/7/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR I/6/18
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/5/18
z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Bytoń na okres kadencji 2018 -2023

Wi─Öcej »
Uchwała Nr 1/4/18
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powo┼éania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/3/18
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
Uchwała Nr 1/2/18
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/1/18
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodnicz─ůcego Rady Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 4334875